Dec 11

Prace tfurcze ;)

11-10-2011
i zaczęło się ...
10.10.2011 sądny dzień - zmiana strony serwera ....