Sep 22

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe. 

zmiany: 


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej

zmiany:
 • Dz.U. 2012 poz. 470 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2
  4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków
  bezpiecznego
  stosowania promieniowania jonizującego dla
  wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej)
 • Dz.U. 2013 poz. 1023 (Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia
  30 lipca 2013 r. sygn. akt U 5/12)
 •  Dz.U. 2015 poz. 2040 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia
  z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
  warunków bezpiecznego
  stosowania promieniowania jonizującego
  dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia
  jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
  warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego
  dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej z dnia 5 maja 2017r.


Strona w przygotowaniu...